23 września 2019

Źle widzisz z daleka, twoje dziecko ma "minusy" ma krótkowzroczność, wada ciągle rośnie i co dalej ?

Co robić jeżeli wada wzroku ciągle rośnie, jakie są tego przyczyny i jak z tym walczyć. Minusowe okulary korekcyjne Środa Wielkopolska.

     Na wstępie zacznijmy od podstaw czyli jakie występują wady wzroku i jak je odróżnić. Po pierwsze jest nadwzroczność czyli popularne "plusy", dalej krótkowzroczność czyli "minusy" oraz astygmatyzm czyli "cylindry". Bardzo uproszczone rozróżnienie wad wzroku sugeruje, że osoby krótkowzroczne noszą okulary ze szkłami minusowymi, które poprawiają widzenie z daleka, osoby nadwzroczne noszą okulary ze szkłami plusowymi poprawiającymi widzenie z bliska a osoby z astygmatyzmem potrzebują okularów ze szkłami torycznymi zwanymi również cylindrycznymi, które poprawiają widzenie zarówno z bliska jak i z daleka.

   Obecnie poważnym problemem jest krótkowzroczność , szczególnie wśród dzieci i osób młodych. Szacuje się, że w Polsce wśród dzieci w wieku szkolnym czyli 6-18 lat wada ta występuje u 13,3 % uczniów i znacznie wzrasta pomiędzy 7 a 8 rokiem życia. Prognozuje się, że do 2050 roku wadę tę na świecie będzie mieć 49,8% populacji czyli co druga osoba na planecie i tym samym stanie się ona pandemią !. To oznacza, że już teraz należy zwracać szczególną uwagę na to jak widzą i jak będą widziały w przyszłości nasze dzieci oraz my sami.

     Jaka jest przyczyna tak gwałtownego wzrostu ilości osób z minusami oraz postępu wady czyli zwiększania się się mocy szkieł.

Postawowe przyczyny są dwie czyli czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Obserwuje się zależność występowania krótkowzroczności u dzieci, których rodzice są obarczeni tą wadą. U dziecka, którego jedno z rodziców jest krótkowzroczne prawdopodobieństwo wystąpienia wady wzrasta dwukrotnie a w przypadku gdy oboje rodziców ma minusy prawdopodobieństwo wzrasta nawet pięciokrotnie w stosunku do dzieci, których oboje rodzice nie mają tej wady. 

Drugim obecnie najistotniejszym czynnikiem występowania i rozwoju krótkowzroczności są czynniki środowiskowe czyli:

nadmierna praca z bliska

dieta

mała aktywność na świeżym powietrzu

niska aktywność ogólno-fizyczna

Obecnie jako główny czynnik środowiskowy postępu wady wskazuje się nadmierną pracę z bliska powodującą wzmożony wysiłek akomodacyjno-konwrgencyjny oczu podczas długotrwałego czytania, nauki, czasu przed telefonem, monitorem itp. Bardzo istotna jest w tym przypadku intensywność i czas pracy z bliska czyli - długo i bez przerw - sprzyja występowaniu krótkowzroczności oraz jej zwiększaniu. Również fakt, że coraz mniej czasu spędzamy w otwartej przestrzeni i w naturalnym oświetleniu negatywnie wpływa na nasze oczy. Stwierdzono, że naturalne światło słoneczne stymuluje uwalnianie dopaminy z siatkówki, która to z kolei hamuje wydłużanie osiowe gałki ocznej i ogranicza rozwój wady wzroku. Słońce powoduje również zwężenie źrenic a więc zwiększenie głębi ostrości i zmniejszenie rozmycia obrazu co również ogranicza rozwój wady.

     Czynnikami rozwoju krótkowzroczności jest wiek, płeć, grupa etniczna. Nieliniowy przyrost procentowy dzieci z krótkowzrocznością rozpoczyna się po 6-7 roku życia, czyli w okresie rozpoczęcia edukacji i wówczas należy zwracać szczególną uwagę na ten problem.

     Jakie są metody spowalniania wzrostu wady czyli metody walki z pogorszeniem widzenia wymagającego silniejszych szkieł.

Do działań tych zaliczamy odpowiednio dopasowaną korekcję wady, terapię farmakologiczną, oraz zmianę zachowań pacjenta.

     Terapia farmakologiczna opiera się o stosowanie kropli do oczu blokujących pobudzanie receptorów muskarynowych. Jednak w przypadku tych kropli występują działania niepożądane wynikające z przedłużonego stosowania międzyinnymi takie jak suchość błony śluzowej, przyspieszenie i zaburzenia rytmu serca, senność i zmęczenie, reakcje alergiczne, gorączka i inne. 

     Druga metodą jest próba zmiany zachowań pacjenta poprzez zwiększenie ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu połączone z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym realizowane systematycznie i codziennie. Ograniczenie czasu spędzanego przed ekranami urządzeń cyfrowych.

     Trzecia metoda opiera się o właściwą korekcję wady wzroku, którą realizować możemy conajmniej  na trzy sposoby.

Po pierwsze stosowanie multifokalnych miękkich soczewek kontaktowych o różnej konstrukcji. Warunkiem ich stosowania jest prawidłowe dobranie, brak przeciwskazań do stosowania, bardzo umiarkowana ilość czasu spędzanego przed urządzeniami cyfrowymi. Osobną kwestią jest konieczność mocnego przestrzegania, szczególnie w przypadku dzieci, rygoru czystości, dezynfekcji przy zakładaniu, ściąganiu, użytkowaniu i przechowywaniu soczewek. Ma to na celu uniknięcie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Po drugie ortokeratologia, która jest metodą wykorzystującą sztywne gazoprzepuszczalne soczewki o odwróconej geometrii. Soczewki takie zakłada się na noc w celu zmiany krzywizny rogówki, co umożliwia prawidłowe widzenie przez cały dzień bez dodatkowej korekcji. Soczewki działają w ten sposób, że uciskają na centralną część rogówki oka powodując rozproszenie i przesunięcie komórek nabłonka z centrum do części para-centralnej rogówki. Badania wykazały, że ortokeratologia jest skuteczna pod warunkiem wczesnego wykrycia krótkowzroczności, niskiej wady, przy mniejszych krzywiznach rogówki i większej gęstości komórek śródbłonka. Podczas badań wpływu na kontrolę krótkowzroczności wystąpiły poważne powikłania, w tym infekcje oka, obrzęki i alergie.

Po trzecie stosowanie okularów korekcyjnych odpowiednio dobranych i odpowiedniej konstrukcji. Możliwości postępowania przy użyciu okularów są bardzo szeroki i zależą zarówno od stanu układu wzrokowego pacjenta jak i od warunków w jakich z niego korzystamy. 

     Jak widać kwestia postępowania w celu hamowania rozwoju krótkowzroczności nie jest nam obcy, oczywiście artykuł ma tylko sygnalizować pewne tematy i jest formą wprowadzenia aby dać ogólny pogląd na bardzo złożony problem jakim jest powstawanie i rozwój tej wady wzroku.

     W naszym gabinecie specjalistycznym od lat prowadzimy badania diagnostyczne i stosujemy kolejne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Udaje się nam uzyskać bardzo obiecujące rezultat dzięki dostosowaniu różnych rozwiązań w zależności od rodzaju problemu i okoliczności jego powstania. 

zapisz się na badanie wzroku

Jednocześnie Centrum Optyczne Joanna Górny testuje a następnie stosuje najnowocześniejsze rozwiązania jakie pojawiają się na światowym rynku optycznym przeczytaj o nas. 

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNY CIEKAWY ARTYKUŁ 

a jeżeli masz pytania zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum

 

 

 

Skontaktuj się z nami            

                        centrum@optykgornysroda.pl

    

telefon   +48 502 672 762 

 

  Pn  -  Pt   w   godz.   9:00  -  17:00

            Odwiedź  nas

 Ul. Powstańców   Wielkopolskich 2

       Środa Wielkopolska    63-000

  narożnik ul. Powstańców i Małej klasztornej

 

   Pn - Pt     w  godz.     10:00  -  16:00

Wtorek  do godz.  19:00   po uzgodnieniu tel. 

   Sobota :    po  uzgodnieniu  telefonicznym